Information om affald

Vi afdækker behovet og forestår informationen til beboere eller medarbejdere ved indførelse af nye eller ændrede affaldsordninger og -løsninger.

Såfremt en affaldsordning skal fungere efter hensigten, skal brugerne informeres på en relevant og målrettet måde.

Kommunikationen tager udgangspunkt i en tilpasset kommunikationsplan og kan bestå i:

  • Optimering af skiltning og piktogrammer
  • Informationsskrivelser og nyhedsbreve
  • Artikler til beboerbladet
  • Informationskampagner
  • Uddannelse og kurser

Yderligere oplysninger hos Rasmus Stobbe