Brugerundersøgelser

Vi analyserer beboeres og brugeres holdninger til optimering af affaldsløsninger og informationskampagner

En brugerundersøgelse kan afdække brugernes holdninger om og opbakning til en kommende ændring i affaldsløsninger.  Den kan vise noget om deres adfærd og holdninger, og kan være et godt udgangspunkt for beslutninger samt for en dialog om forandringer.

Vi tilbyder at foretage behovs- eller tilfredshedsanalyse for medarbejdere eller brugere, som omfatter:

  • undersøgelsesdesign
  • udvikling af spørgeskemaer
  • afsluttende rapport med resultat og anbefalinger

Yderligere oplysninger hos Rasmus Stobbe