Fakta

De nedgravede affaldsbeholdere anvendes ved større byggeri eller i byområder med behov for en stor, fælles affaldskapacitet. Systemet består i at placere en beholder af stål, tekstil eller andet i et underjordisk betonfundament.

Affaldet opbevares under jorden. Ved tømning løftes beholderen op og tømmes typisk fra bunden.

Der skelnes mellem halvt og fuldt nedgravede beholdere, afhængig af hvor stor en del af kapaciteten, som er synlig over jorden.

Kontakt Rasmus Stobbe for at få et konkret tilbud eller et prisoverslag.


Fuldt nedgravet beholder

  • Kapacitet: 0,3 - 5 m3
  • Affaldsfraktioner: Restaffald, glas, papir, batterier og dåser
  • Boligtype: Etageejendomme og rækkehuse
  • Antal husstande: Fra 6 og opefter
  • Dimensioner: H 120 cm over terræn

Anskaffelsespris inklusiv etablering er afhængig af forskellige faktorer, bl.a. spiller det ind, hvor mange beholdere, der stilles op samlet, ønsker til belægning etc. så kontakt os og få et konkret tilbud.


Halvt nedgravet beholder

  • Kapacitet: 0,3 - 5 m3
  • Affaldsfraktioner: Restaffald, papir og glas
  • Boligtype: Etageejendomme og rækkehuse
  • Antal husstande: Fra 6 og opefter
  • Dimensioner: H 120 cm over terræn, Ø 60-170 cm

Anskaffelsespris inklusiv etablering ligger typisk omkring det halve af en fuldt nedgravet beholder. Stykprisen afhænger af antallet af beholdere og ønsker til belægning i det konkrete projekt.