Poppelhegnet

Boligforeningen Al2bolig har fået etableret tre beholdere af UWS (Underground Waste System) typen i deres afdeling på Poppelhegnet. Kompetencecentr Affald var totalentreprenør på projektet.

Beboerne har taget godt i mod den nye affaldsløsning, der afløser minicontainere, der var placeret to steder i afdelingen. Fordele som udseende, færre lugtgener og et bedre arbejdsmiljø for ejendomsfunktionæren opvejer, at beboerne har fået lidt længere at gå for at aflevere affaldet.