Hammershusvej, Aarhus

Boligforeningen Boligkontoret har på Hammershusvej i Aarhus investeret i 9 nedgravede affaldscontainere. Kompetencecenter Affald var totalentrepenør på projektet.

Det var afdelingens inspektør, der kunne se nogle fordele i at investere i en ny og mere tidssvarende affaldsløsning. Afdelingen havde 16 af de grå 660L containere til restaffald og 4 stk. 660L til papir ståede. Det tog en del plads, og da både viceværter og beboere oplevede lugtgener, besluttede man at investere i en ny affaldsløsning.

Afdelingen har istedet for de 16 containere til dagrenovation nu 5 nedgravede, mens de 6 containere til papir er afløst af 4 nedgravede.