Damager Kollegiet

Kompetencecenter Affald har etableret seks beholdere for Kollegiekontoret på Damager Kollegiet.

Damager Kollegiet har fået etableret tre 5 m3 nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation, og tre 4 m3 nedgravede affaldsbeholdere til hhv. papir og glas.

På Damager Kollegiet har man valgt Aarhus Metromodel typen, som også stilles op af Aarhus kommune i midtbyen.

Der er valgt en placering centralt i Damager Kollegiet i forbindelse med kollegiets egen mini genbrugsplads - alt med affald er hermed samlet et sted på kollegiet.