Afsluttede projekter

Skrald i skraldespanden

Udvikling af formidlingskoncept om affald til børn i alderen 4-6 år.

Målet er at påvirke så tidligt som muligt i positiv retning og skabe positive holdninger til affaldshåndtering, herunder forebyggelse af henkastet affald. Formålet i forhold til institutionerne er at skabe et ressourcemæssigt tilgængeligt formidlingskoncept, som kan bidrage til forskelligartede miljøtilbud til børnehaver og dermed skabe bredde og kontinuitet i børnehavernes miljøaktiviteter.

Projektet gennemføres i samarbejde med Ren By Århus og afsluttes med udgangen af 2010. Projektet er støttet af Fonden Århus MiljøCenter.

Der er opnået bevilling til at køre projektet i 2011, 2012, 2013 og første halvår af 2014.


Håndbog i Affaldsløsninger 

Husholdningsaffald er ofte en overset dimension, når der projekteres eller renoveres bygninger. Det resulterer i, at alt for mange bebyggelser af høj arkitektonisk kvalitet ender op med ineffektive og malplacerede affaldsløsninger til gene for både arkitektur og miljø. De fleste affaldsløsninger kan - når de er tænkt ind på tegnebrættet - afskærmes, tilpasses eller integreres i omgivelserne.

Da der ikke fandtes konkrete regningslinjer for, hvordan den optimale affaldsløsning bør planlægges, valgte vi at udgive en håndbog om emnet. Håndbog om affaldsløsninger er et konkret værktøj til byggebranchen, når der skal planlægges  eller renoveres byggerier. Den redegør for de grundlæggende principper ved planlægning af affaldsløsninger, samt præsenterer eksisterende affaldsløsninger.

Fonden Århus MiljøCenter er initiativtager til projektet, der blev afsluttet i december 2009. Bestil bogen her.


Affaldsfagligt værktøj til skoleklasser

Udvikling af et pædagogisk værktøj til folkeskolen omhandlende henkastet affald. 

Målet er at udvikle et fagligt og pædagogisk materiale til lærere og elever og et konkret kortlægningsredskab. Værktøjet skal bibringe eleverne viden - og øget bevidsthed om omfang, konsekvenser og mulig forebyggelse af henkastet affald.

KompetenceCenter Affald indgår i projektsamarbejde med Hold Danmark Rent. Projektet gennemføres i 2010 og er støttet af Fonden Århus MiljøCenter.