Organisation

Århus MiljøCenter er en selvejende, erhvervsdrivende fond, der har til formål at varetage forbrugernes interesser inden for affaldsområdet. Fonden driver en række selskaber, som udfører tekniske, rådgivningsmæssige og administrative opgaver inden for affalds- og miljøområdet, herunder kontorfællesskabet Ecopark samt rådgivningsselskabet KompetenceCenter Affald.

Århus MiljøCenter etablerer og udlejer avancerede affaldsløsninger til private kunder, der ønsker at afdrage en dyr affaldsløsning over driften.

Ecopark er et kontorfællesskab for små og mellemstore grønne virksomheder. Ecopark drives af Århus MiljøCenter.