Information om affald

Vi tilbyder at afdække behov for information til beboere og medarbejdere samt stå for informationen ved indførelse af nye eller ændrede affaldsordninger og -løsninger.

Såfremt en affaldsordning skal fungere efter hensigten, skal brugerne informeres på en relevant og målrettet måde.

Kommunikationen tager udgangspunkt i en tilpasset kommunikationsplan og kan bestå i:

  • Optimering af skiltning og piktogrammer
  • Informationsskrivelser og nyhedsbreve
  • Artikler til beboerbladet
  • Informationskampagner
  • Uddannelse og kurser

Flere oplysninger kan fås hos Rasmus Stobbe