Genbrugspladser

En lokal genbrugsplads på boligforeningens areal er en fordel for både beboere og ansatte i boligforeningen. En genbrugsplads skaber bedre rammer for beboernes egen affaldshåndtering, dermed sorterer beboerne mere af deres affald, så ejendomsfunktionæren ikke skal tømme evt. overfyldte containere. Så der er fordele forbundet med at etablere en ny eller forbedre en eksisterende genbrugsplads på boligforeningens areal.

Vi rådgiver omkring oprettelse og indretning af en lokal genbrugsplads. Vi kender de formelle krav og lovgrundlaget, herunder arbejdsmiljø for medarbejderne. Desuden rådgiver vi om pladsens placering og  indretning samt fraktioner og skiltning m.m.

En rådgivning vedr. genbrugspladser vil typisk omfatte udarbejdelse af en projektbeskrivelse med skitse samt forslag til økonomi og drift.

Få yderligere oplysninger om Genbrugspladser i boligforeninger hos projektkonsulent  Rasmus Stobbe