Affaldsoptimering

Når boligforeningen bestiller Affaldsoptimering hos os, så foretager vi først en analyse og vurdering af boligforeningens eksisterende affaldsløsninger. Dernæst peger vi på boligforeningens problemområder og giver forslag til, hvordan affaldssituationen kan optimeres.

Vi gennemgår en række faktorer, når vi analyserer og vurderer boligforeningens affaldsløsninger. Fx ser vi på:

 • Kommunens krav
 • Krav fra arbejdstilsyn og renovatør
 • Serviceniveau overfor brugerne
 • Økonomi
 • Konsekvenser for miljø og arbejdsmiljø for medarbejderne
 • Individuelle behov i den enkelte boligforening 

Resultatet præsenteres i en affaldsrapport, der indeholder prioriterede forslag til optimering inkl. prisoverslag.

Ejendomsadministrationen og boligforeningens bestyrelse kan med fordel anvende affaldsrapporten som beslutningsgrundlag i forbindelse med planlægning og budgettering af ændringer i affaldsløsninger.

Typiske forbedringsområder er:

 • Fejlsortering og dumpning af affald
 • Lokale genbrugspladser
 • Nedgravede beholdere eller sug
 • Medarbejdernes arbejdsmiljø i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser
 • Renovering og gårdsanering

Få yderligere oplysninger om Affaldsoptimering hos projektkonsulent Rasmus Stobbe