Boligforeninger

Hvor der er mennesker, er der affald. I en boligforening bor der mange mennesker, ergo er der meget affald, der skal håndteres. Boligforeningen kan købe forskellige målrettede ydelser hos os. Bl.a. tilbyder vi kurser til ejendomsadministratorer og ejendomsfunktionærer om fx affaldshåndtering og storskrald. Desuden tilbyder vi at udarbejde en analyse og vurdering af boligforeningens eksisterende affaldsløsning - herunder identificerer vi problemområder og anviser muligheder for at optimere løsningen.

Boligforeninger kan abonnere på en særlig ydelse, nemlig at vi foretager et årligt tjek på affaldssituationen og i øvrigt yder rådgivning ad hoc.

Hvis du er ansat i en boligforeninger og mangler hjælp til at få løst et affaldsproblem, så kontakt os.