Traditionelle affaldsløsninger

De traditionelle affaldsløsninger er bedst kendt fra parcelhusgrunde, og er lav-teknologiske løsninger. Fælles for de traditionelle affaldsløsninger er, at de er ikke-lukkede systemer. Affaldet er først i et lukket system, når det er afhentet i en lastbil af en renovatør. Der er i nogle af løsningerne mulighed for sortering af affaldet.

De forskellige traditionelle løsninger:

  • Sækkestativ (1 husstand)

  • 2-hjulet beholder (1 husstand)

  • 4-hjulet beholder (4 husstande)

  • Affaldsø (rækkehuse og lavt etagebyggeri)

  • Affaldsskakt (etageboliger på 3 etager og derover)

  • Kassettesystem (1 husstand)

  • Miljøkasse (1 husstand)