Tekniske hjælpemidler

I eksisterende byggeri kan der være utilstrækkelige bygningsmæssige faciliteter til en forsvarlig håndtering af affaldet efter gældende arbejdsmiljølovgivning og bygningsreglement. Det gælder for eksempel i tilfælde, hvor affaldet er placeret i kælderen, eller i ældre bevaringsværdige huse med trange pladsforhold. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at finde alternative eller midlertidige løsninger i form af tekniske hjælpemidler.

De tekniske hjælpemidler i form af lifte og ramper anvendes primært som nødløsninger i ældre eller tæt bebyggede områder, hvor andre løsninger ikke er mulige. Den relevante kommune foretager en vurdering på stedet og afgør, om der kan gives tilladelse til etablering af tekniske hjælpemidler.