Nedgravede affaldsløsninger

De nedgravede affaldsbeholdere benytter man typisk ved større byggeri eller i byområder med behov for stor fælles affaldskapacitet. Systemet består i at placere en beholder af stål, tekstil eller andet i et underjordisk betonfundament. Affaldet opbevares under jorden, og ved tømning løftes beholderen op og tømmes typisk fra bunden. Beholderne er enten halvt nedgravede eller fuldt nedgravede.

Nedgravede affaldsløsninger har den store fordel, at de trods stor volumen ikke optager megen kvadratmeterplads. Systemet er desuden helt lukket, så hverken brugere, ejendomsfunktionærer eller renovationsarbejdere skal i direkte berøring med affaldet. Både ejendomsfunktionær og renovationsmedarbejder skånes for tunge løft, træk og skub.

Det nedgravede system reducerer endvidere lugtgener og risiko for skadedyr, ligesom risikoen for ildspåsættelse minimeres. Indkastet er forskellig fra tømningsåbning, og holdes derved rent og lugtfrit.

Til gengæld kan det være en ulempe, at tømningsprincippet stiller krav til stor løftehøjde, samt at der maksimalt må være 7 meter fra den nedgravede beholder til renovationsbilens holdeplads.

Kompetencecenter Affald tilbyder totalentreprise på etablering af nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere her.