Genbrugsstationer

Genbrugsstationer, også kaldet nær- og minigenbrugsstationer eller miljøstationer, er i modsætning til de kommunale genbrugspladser lokale, private pladser i større bolig- eller ejerforeninger, hvor ejendomsfunktionærer eller brugere kan aflevere affald - for eksempel storskrald og farligt affald - som ikke indsamles sammen med dagrenovationen. Ansvaret for genbrugsstationernes etablering, drift og vedligeholdelse er bolig- eller ejerforeningernes eget.

En velfungerende indretning er med til at sikre en pæn, ryddelig og overskuelig genbrugsstation, og sammen med information og tydelig skiltning kan det hjælpe til at affaldet ikke fejlsorteres eller dumpes andre steder på ejendommen.