Affaldsløsninger

Så sent som i midten af forrige århundrede indsamlede renovationsarbejderne stadig affald i åbne skarnkasser båret på ryggen og med skraldevogne trukket af hestespand.

Nutidens affaldsløsninger er - heldigvis - langt mere moderne. Og med etagebyggerier, der bliver stadigt højere, boliger, der bliver mere og mere teknologisk avancerede samt miljø- og arbejdsmiljøkrav, der skærpes kontinuerligt, er der næppe nogen tvivl om, at fremtidens affaldsløsninger bliver endnu mere moderne og også mere integrerede løsninger end dem, vi ser i dag.

Man benytter i øjeblikket en række forskellige affaldsløsninger til husholdningsaffald alt efter om der er tale om affald fra enfamilieshuse, etagebyggeri eller hele byområder. Hver især har de enkelte løsninger fordele og ulemper, ligesom der er forskel på antallet af husstande.